Trợ giúp

Quay lại

Học tốt trên lớp

Luyện thi

Khối 4

Lựa chọn khóa học phù hợp nhất cho con

Nút thắt quan trọng trong Cấp bậc Tiểu học Con đam mê học Toán, phát triển mạnh khả năng tư duy logic với các kiến thức trọng tâm như: Phép cộng, trừ phân số, tính trung bình cộng, giải bài toán tổng - hiệu, tổng - tỉ, ...

clevai
clevai Trình độ trọng tâm (C1)

Học tốt Toán lớp 4 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm con Toán Online

Con được học lý thuyết cùng giáo viên trường Chuyên và luyện tập cùng giáo viên bài tập & AI

Giúp con học tốt toán trên lớp, nắm chắc kiến thức trọng tâm như: Phép cộng, trừ phân số, tính trung bình cộng, giải bài toán tổng - hiệu, tổng - tỉ, ...

clevai Trình độ trọng tâm (C1)

Học tốt Toán lớp 4 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm Nhóm Nhỏ Toán Online

Con được học lý thuyết cùng giáo viên trường Chuyên và luyện tập chuyên sâu trực tiếp với giáo viên bài tập & AI theo nhóm nhỏ.

Giúp con giỏi toán trên lớp và nắm chắc kiến thức trong từng buổi học. Học đến đâu - hiểu sâu đến đấy.

clevai
clevai
clevai Trình độ nâng cao (C2)

Học Giỏi Toán lớp 4 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm con Toán Online

Con được học cùng lý thuyết giáo viên trường Chuyên và luyện tập cùng giáo viên bài tập & AI

Giúp con học tốt toán trên lớp, nắm chắc kiến thức trọng tâm như: Phép cộng, trừ phân số, tính trung bình cộng, giải bài toán tổng - hiệu, tổng - tỉ, ...

Con được rèn luyện và mở rộng với các dạng toán nâng cao thường gặp trong các kì thi HSG, kì thi toán quốc tế như IMO, IKMC, ....

clevai Trình độ nâng cao (C2)

Học Giỏi Toán lớp 4 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm Nhóm Nhỏ Toán Online

Con được học lý thuyết cùng giáo viên trường Chuyên và luyện tập trực tiếp chuyên sâu với giáo viên bài tập trong nhóm nhỏ & AI

Giúp con giỏi toán trên lớp và nắm chắc kiến thức trong từng buổi học. Học đến đâu - hiểu sâu đến đấy.

Con được rèn luyện và mở rộng với các dạng toán nâng cao thường gặp trong các kì thi HSG, kì thi toán quốc tế như IMO, IKMC, ...

clevai
clevai

Đăng ký nhận tư vấn

clevai
clevai
clevai
clevai
clevai
clevai

Loading