Trợ giúp

Quay lại

Học tốt trên lớp

Luyện thi

Khối 7

Lựa chọn khóa học phù hợp nhất cho con

Con bứt phá Toán lớp 7 từ Cơ bản đến Nâng cao, làm quen với nhiều kiến thức mới và khó như: Phép tính lũy thừa, Ước chung và Ước chung lớn nhất, Bội chung và Bội chung nhỏ nhất, Hình chữ nhật, Hình Thoi, Hình bình hành, Hình thang cân, ...

clevai
clevai Trình độ trọng tâm (C1)

Học tốt Toán lớp 7 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm con toán Online

Con được học lý thuyết cùng giáo viên trường Chuyên và luyện tập cùng giáo viên bài tập & AI

Giúp con học tốt toán trên lớp, nắm chắc kiến thức trọng tâm như: Số vô tỉ, căn bậc hai số học, Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, Hai đường thằng song song, Tổng ba góc trong một tam giác, ...

clevai Trình độ trọng tâm (C1)

Học tốt Toán lớp 7 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm Nhóm Nhỏ Toán Online

Con được học lý thuyết cùng giáo viên trường Chuyên và luyện tập chuyên sâu trực tiếp với giáo viên bài tập & AI theo nhóm nhỏ.

Giúp con giỏi toán trên lớp và nắm chắc kiến thức trong từng buổi học. Học đến đâu - hiểu sâu đến đấy.

clevai
clevai
clevai Trình độ nâng cao (C2)

Học tốt Toán lớp 7 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm con toán Online

Con được học lý thuyết cùng giáo viên trường Chuyên và luyện tập cùng giáo viên bài tập & AI

Giúp con học tốt toán trên lớp, nắm chắc kiến thức trọng tâm như: Số vô tỉ, căn bậc hai số học, Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, Hai đường thằng song song, Tổng ba góc trong một tam giác, ...

Con được rèn luyện và mở rộng với các dạng toán nâng cao thường gặp trong các kì thi HSG

clevai Trình độ nâng cao (C2)

Học Giỏi Toán lớp 7 cùng thầy Chuyên

& AI - Kèm Nhóm Nhỏ Toán Online

Con được học lý thuyết cùng giáo viên trường Chuyên và luyện tập trực tiếp chuyên sâu với giáo viên bài tập trong nhóm nhỏ & AI

Giúp con giỏi toán trên lớp và nắm chắc kiến thức trong từng buổi học. Học đến đâu - hiểu sâu đến đấy.

Con được rèn luyện và mở rộng với các dạng toán nâng cao thường gặp trong các kì thi HSG

clevai
clevai

Đăng ký nhận tư vấn

clevai
clevai
clevai
clevai
clevai
clevai

Loading