Trợ giúp

Quay lại

Học tốt trên lớp

Luyện thi

Tóm Tắt Chương Trình Toán Lớp 4 Học Kỳ 1

Chương trình toán lớp 4 kì 1 có những nội dung chính gì? Clevai Math sẽ tổng hợp và tóm tắt chi tiết nội dung qua bài viết dưới đây nhé!

hieu-con-yeu

Phần kiến thức trong chương trình toán lớp 4 kì 1 có 5 phần chính học sinh cần nắm chắc những kiến thức này và thực hành thường xuyên. Clevai Math sẽ tóm tắt chi tiết chương trình toán lớp 4 học kỳ 1 trong bài viết dưới đây. Các bạn học sinh và phụ huynh cùng theo dõi nhé!

Tóm Tắt Chương Trình Toán Lớp 4 Học Kỳ 1

1. Nội dung chính trong  chương trình toán lớp 4 kì 1

Chương trình toán lớp 4 học kì 1 gồm có toàn bộ những mục đã được sắp xếp một cách logic và bổ sung cho nhau. Từ đó sẽ có sự liên kết từ phần này sang phần khác, giúp học sinh dễ dàng tiếp thu từ những kiến thức đơn giản đến phức tạp. Các bạn sẽ được học về các kiến thức gồm: 

 • Số tự nhiên 

 • Một số biểu thức cần nhớ 

 • 4 phép tính với số tự nhiên

 • Dấu hiệu chia hết 

 • Các dãy số 

Nội dung chính trong chương trình toán lớp 4 kì 1

2. Tóm tắt nội dung chương trình toán lớp 4 học kì 1

Số tự nhiên

Học sinh đã được làm quen với số tự nhiên và đến học kỳ 1 lớp 4 sẽ được tìm hiểu sâu hơn nội dung này để có thể phân tích cấu tạo số một cách cụ thể như sau: 

 • Số và chữ số - học sinh cần biết cách tìm các số, số tự nhiên nhỏ nhất và các tính chất về số chẵn và số kẻ. 

 • Hàng và lớp - Học sinh cần nhận biết về các hàng trong lớp đơn vị, nghìn, giá trị các chữ số theo vị trí của từng số đó trong mỗi số, biết viết thành tổng theo hàng. 

 • Lớp triệu và triệu - Học sinh cần nhận biết được các số hàng triệu, chục triệu, trăm triệu, lớp triệu. Viết các số đến lớp triệu một cách dễ dàng, nhận biết các giá trị mỗi chữ số theo vị trí đứng của nó trong mỗi số. 

Các biểu thức 

Biểu thức các bạn sẽ được học và được chia thành các mục nhỏ từ biểu thức chứa một chữ số, 2 chữ số đến 3 chữ số. Điều này sẽ giúp học sinh nhận biết được biểu thức chứa một chữ, cách tính giá trị biểu thức chứa 1 chữ số, tính giá trị biểu thức chứa 1 chữ khi thay thế chữ bằng số. 

Trong chương trình toán lớp 4 kì 1 học sinh cũng sẽ được học về cách tính giá trị của 1 biểu thức. Phần này các bạn sẽ được học cách để tính giá trị của 1 biểu thức như biểu thức không có dấu ngoặc đơn hoặc chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có nhân hoặc chia. Biểu thức không có dấu ngoặc đơn, các phép tính về cộng trừ nhân chia. Hay các biểu thức có dấu ngoặc đơn. 

4 phép tính với số tự nhiên 

Sau khi được hiểu về số tự nhiên kèm các biểu thức, trong chương trình toán lớp 4 học kì I học sinh còn được học về phép tính số tự nhiên. Các bạn học sẽ biết được các phép cộng trừ nhân chia trong biểu thức, biểu thức có dấu cộng hoặc dấu trừ. Các phép tính ở mức độ phức tạp với sự kết hợp cộng trừ nhân chia trong biểu thức hay biểu thức có dấu ngoặc,...

 • Phép cộng các bạn sẽ được học các tính chất cơ bản như tính chất kết hợp, tính chất giao hoán, các phép cộng với 0. 

 • Phép trừ các bạn sẽ được học về cách trừ và tính chất của phép trừ 

 • Phép nhân là phép tính thứ 3 trong mục này, học sinh được học về tính chất như giao hoán, kết hợp, nhân với 0 và 1, 

 • Tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng 

 • Tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ

Phép chia được biết đến là phép tính cuối trong 4 phép tính mà học sinh sẽ học để chia và tính chất có thể để làm được bài tập. 

Phần dãy số 

Chương trình toán lớp 4 kì 1 các bạn sẽ được học dãy số khó hơn một chút. Nhưng học sinh sẽ biết được các dãy số tự nhiên liên tiếp, nắm được những quy luật dãy số thường gặp, các kiến thức về dãy số cách đều. Định nghĩa cũng như công thức tìm số hạng, tổng của dãy số cách đều như thế nào. 

Phần chia hết

Cuối cùng, nội dung của chương trình toán lớp 4 học kì 1 đó là dấu hiệu chia hết. Học sinh sẽ nhận biết được số chia hết cho 2, 5, 9, 3. Cụ thể đó là: 

 • Dấu hiệu chia hết cho 2 là các số có tận cùng là 0,2,4,6,8, những số chẵn chia hết cho 2 và số lẻ không chia hết cho 2. 

 • Chia hết cho 5 là các số có tận cùng là 0 và 5 

 • Chia hết cho 9 là các số cộng lại chia hết cho 9 

 • Chia hết cho 3 là các số có tổng các chữ số cộng lại chia hết cho 3

Tóm tắt nội dung chương trình toán lớp 4 học kì 1

Trên đây là 5 nội dung chính  chương trình toán lớp 4 kì 1 mà Clevai Math đã tổng hợp lại giúp học sinh và ba mẹ có thể dễ dàng nắm được. Hy vọng, với những thông tin này sẽ giúp phụ huynh có thể nắm rõ về các chương trình học và hướng dẫn con ôn tập một cách hiệu quả nhất.