Trợ giúp

Quay lại

Học tốt trên lớp

Luyện thi

Bài Toán Điền Số Thích Hợp Vào Chỗ Chấm Lớp 4

Bài toán điền số thích hợp vào chỗ chấm lớp 4 yêu cầu tính toán nâng cao hơn Cùng Clevai nắm bắt và giải nhanh các dạng bài tập này nhé!

hieu-con-yeu

 

Toán học được dạy cho trẻ từ khi bước vào lớp 1 cho đến các bậc học cao như đại học, cao học bởi môn học này là nền tảng tư duy quan trọng. Với toán lớp 4 điền số thích hợp vào ô trống là dạng bài khá quen thuộc, yêu cầu học sinh cần biết làm tốt. Trong bài viết này, Clevai sẽ hệ thống các dạng bài điền số thích hợp vào chỗ chấm lớp 4 cùng cách giải.

1. Các dạng bài điền số thích hợp vào ô trống lớp 4

Điền số thích hợp vào chỗ chấm là dạng bài toán thường gặp lớp 4

Dưới đây là 5 dạng bài điền số thích hợp vào ô trống lớp 4 thường gặp nhất mà học sinh nên luyện tập nhiều để tự tin khi gặp phải.

1.1 Bài tập yêu cầu đổi đơn vị đo đại lượng trong toán học

Để làm tốt dạng bài toán lớp 4 điền số thích hợp vào chỗ chấm yêu cầu đổi đơn vị đo, các em học sinh cần nắm rõ các loại đơn vị đo đại lượng và cách quy đổi:

 • Các đại lượng đo khối lượng: Tấn - tạ - yến - kg - hg - dag - g

 • Các đại lượng đo diện tích: m2 - dm2 - cm2

 • Các đại lượng đo độ dài: km - hm - dam - m - dm - cm - mm

Một số bài tập ví dụ:

Bài 1: Điền vào chỗ chấm

 1. 2 tấn = … tạ

 2. 2 hg = … g

 3. 3/7 tạ = … kg

 4. ½ tạ = … g

Bài 2: Điền vào chỗ chấm

 1. 10000 kg = … tạ

 2. 1989 g = … kg … g

 3. 3564 kg = … tấn … kg

 4. 9 m2 = … cm2

1.2 Bài tập liên quan đến đọc, viết số tự nhiên

Cần nắm vững cấu tạo số tự nhiên để làm tốt bài toán liên quan

Để làm tốt dạng bài này, học sinh cần nắm vững những kiến thức về cấu tạo số tự nhiên như sau:

 • Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục và hàng trăm.

 • Lớp hàng nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn.

 • Lớp hàng triệu gồm hàng triệu, hàng chục triệu và hàng trăm triệu.

Một số bài tập ví dụ:

Bài 1: Viết lại các số sau:

 1. Hai trăm năm mươi mốt: …

 2. Ba trăm linh hai triệu không nghìn tám trăm sáu mươi hai: ...

 3. Năm triệu không trăm bảy mươi lăm: …

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

 1. 125, 126, 127, …

 2. 400, 500, 600, …

 3. 220, 225, 230, …

 4. 325, 327, 329, …

 5. 60, 65, 70, …

1.3 Bài tập yêu cầu tính, tìm thành phần còn thiếu của phép tính

Đây là dạng bài toán lớp 4 điền số thích hợp vào ô trống khá thường gặp. Bài thường yêu cầu tìm x là một số chưa biết, học sinh sẽ cần giải các phép tính cộng - trừ - nhân - chia để tìm ra x cụ thể là bao nhiêu.

Để giải tốt dạng bài này, học sinh cần ghi nhớ thành phần và kết quả của các phép tính cơ bản.

Một số bài tập ví dụ:

Bài 1: Tìm x:

 1. x - 2466 = 3663

 2. 2452 + x = 6830

 3. x + 35622 = 406589

 4. x : 5 = 245

Bài 2: Tính giá trị biểu thức bằng 2 cách:

 1. 456 x (95 - 45) = …

 2. 235 x 25 - 235 x 75 = …

 3. 456 x 125 + 456 x 75 = …

 4. 2352 : 2 x 5 = …

1.4 Bài tập yêu cầu tìm số trung bình cộng

Ở dạng bài toán lớp 4 điền số thích hợp vào chỗ chấm yêu cầu tìm số trung bình cộng, để làm tốt các em cần nắm được:

 • Số trung bình cộng = Tổng các số hạng : Số các số hạng

 • Tổng các số hạng = Số trung bình cộng x Số các số hạng

Một số bài tập ví dụ:

Bài 1: Tìm số trung bình cộng của các số sau:

 1. Trung bình cộng của 30 và 50 là …

 2. Trung bình cộng của 24, 32 và 38 là …

 3. Trung bình cộng của 25, 35, 57 và 75 là …

Bài 2: Một xưởng sản xuất muối thu hoạch 5 đợt thu được lần lượt: 45 tạ, 60 tạ, 75 tạ, 90 tạ và 94 tạ. Hỏi trung bình mỗi đợt xưởng thu hoạch được bao nhiêu tạ muối?

1.5 Bài tập tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số

Cách giải bài tập toán lớp 4 này rất đơn giản, trẻ nên vẽ sơ đồ đoạn để dễ hình dung. 

Vẽ sơ đồ đoạn để làm bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Ví dụ giải bài tập:

 1. Tìm hai số khi biết tổng của hai số là 40, hiệu của hai số là 12.

 2. Tuổi bố và tuổi con có tổng là 55, bố lớn hơn con 27 tuổi. Tính tuổi của hai người.

 3. Lớp 2A có 40 học sinh, trong đó số học sinh nữ ít hơn số học sinh nam là 10 học sinh. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

2. Lưu ý cách làm toán lớp 4 điền số thích hợp vào chỗ chấm

Toán lớp 4 điền số thích hợp vào chỗ chấm là dạng bài toán khá thường gặp và cơ bản, do vậy các em học sinh chỉ cần thực hành thường xuyên là có thể giải bài tốt. 

Yêu cầu của bài toán rất đa dạng, ngoài 5 dạng thường gặp trên thì có thể có 1 số bài toán dạng khác. Để làm đúng, học sinh cần lưu ý:

 • Đọc kỹ yêu cầu đề bài

 • Nắm vững các kiến thức liên quan

 • Tính cẩn thận, chính xác từng phép tính

Như vậy, Clevai đã cùng bạn đọc tìm hiểu về dạng bài điền số thích hợp vào chỗ chấm lớp 4. Hy vọng qua đây, các em học sinh có thể làm tốt dạng bài này mỗi khi gặp phải.