Trợ giúp

Quay lại

Học tốt trên lớp

Luyện thi

Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Tuyên Ngôn Độc Lập Lớp 12 || Clevai Math

Cùng tìm hiểu cách vẽ sơ đồ tư duy bài “Tuyên Ngôn Độc Lập” ở bài viết sau để nắm rõ kiến thức cần thiết ở bài tuyên ngôn này.

hieu-con-yeu

Tuyên ngôn độc lập là áng văn chính luận hay lay động hàng triệu trái tim con người Việt. Tác phẩm như một bản tuyên ngôn khẳng định độc lập cho đất nước. Cùng tìm hiểu cách vẽ sơ đồ tư duy Tuyên Ngôn Độc Lập lớp 12 đầy đủ ở bài viết sau để nắm rõ kiến thức cần thiết ở bài tuyên ngôn này.

1. Một số thông tin về Hồ Chí Minh và tác phẩm “Tuyên Ngôn Độc Lập”

Để hiểu rõ hơn về tác phẩm cũng như các mẫu sơ đồ tư Tuyên Ngôn Độc Lập, hãy cùng tìm hiểu qua về tác giả Hồ Chí Minh và áng văn chính luận Tuyên Ngôn Độc Lập ở trong phần dưới đây.

Thông tin về chủ tịch Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh có tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước thì lấy tên là đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Vị cha già này sinh ngày 19/5/1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ông sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, lớn lên ở một địa phương có truyền thống anh dũng chống giặc ngoại xâm. Cũng là người đầu tiên ra đi tìm đường cứu nước, giúp dân tộc độc lập, tự do thoát khỏi ách thống trị của thực dân trong nhiều năm về trước.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già dân tộc

Thông tin về bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Bản tuyên ngôn độc lập khai sinh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào năm 1945. Đây được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là nước dân chủ, độc lập, tự do. 

Bản tuyên ngôn độc lập trên gồm 3 phần:

  • Phần 1: Cơ sở pháp lý 

  • Phần 2: Cơ sở thực tiễn.

  • Phần 3: Lời tuyên bố độc lập.

2. Một số cách vẽ sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập

Cùng tìm hiểu một số cách vẽ sơ đồ tư duy bài tuyên ngôn độc lập đơn giản, chắt lọc đầy đủ nội dung cho bạn đọc.

Vẽ sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập tác giả

Mẫu sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập tác giả sẽ cung cấp cho bạn các thông tin quan trọng về tác giả Hồ Chí Minh. Một vị cha già của dân tộc – người đã có công rất lớn trong quá trình giúp đất nước độc lập, tự do và thoát khỏi ách thống trị của quân đô hộ.

Tại sơ đồ tư duy này bạn sẽ nắm rõ được tiểu sử của Hồ Chí Minh, phong cách nghệ thuật của người sử dụng trong tác phẩm.Chưa kể là các quan điểm về sáng tác của Bác chủ yếu là văn nghệ, chân thực và tinh thần dân tộc trong đó.

Ở sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập tác giả cũng sẽ liệt kê ra các hoạt động cách mạng của Bác Hồ và các di sản văn học Bác để lại cho nhân loại đến nay vẫn được phổ cập rộng rãi.

Sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập về tác giả Hồ Chí Minh

Sơ đồ tư duy bài tuyên ngôn độc lập lớp 12 về tác phẩm

Sơ đồ tư duy theo tác phẩm sẽ có đầy đủ thông tin và kiến thức trọng tâm của văn bản như hoàn cảnh sáng tác, cơ sở pháp lý, tố cáo tội ác của thực dân Pháp và khẳng định quyền độc lập tự do cho dân tộc. Từng ý nhỏ sẽ là ý con để bổ nghĩa cho các nhánh chính để học sinh có thể dễ dàng nắm bắt kiến thức cần thiết cho mình.

Sơ đồ tư duy bài tuyên ngôn độc lập lớp 12 về tác phẩm

Sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập ngắn gọn

Sơ đồ này tương đối ngắn gọn có đầy đủ các thông tin cần thiết cho bạn đọc, bạn có thể dễ dàng nắm được tác phẩm nhanh chóng khi trả lời được các câu hỏi như: hoàn cảnh ra đời khi nào, tuyên ngôn này viết cho ai, nội dung chính của tuyên ngôn là gì? Để từ đó nắm được ý chính của tác phẩm nghệ thuật này.

Vẽ sơ đồ tuyên ngôn độc lập ngắn gọn

Sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập đầy đủ

Thể hiện rõ ràng về kiến thức và nội dung tác phẩm để bạn đọc có thể nắm được thông tin chi tiết, chất lượng nhất ở áng văn hùng hồn đó.  Như một lời tuyên ngôn độc lập đại diện cho một nước đòi quyền lợi bình đẳng, sự tự do, dân chủ cho nhân dân dựa đầy đủ vào cơ sở pháp lý, cơ sở thực tế và lời tuyên thệ.

Sơ đồ tuyên ngôn độc lập đầy đủ nhất

Vẽ sơ đồ tuyên ngôn độc lập đẹp

Dựa vào sự trình bày rõ ràng, khoa học nêu rõ nguyên lý chung, nguyên lý thực tiễn và tuyên ngôn bảo vệ quyền tự do, độc lập cho dân tộc Việt Nam dưới sơ đồ tư duy bản tuyên ngôn độc lập này.

Sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập đẹp

Sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập đoạn 1

Với sự tài tính trong lối viết, Hồ Chí Minh đã sử dụng những từ ngữ, nội dung chặt chẽ không phải ai cũng có thể chối cãi được đó là tuyên ngôn về Nhân quyền - Dân quyền và sự tự do, bình đẳng về quyền lợi cho mọi người dân.

Vẽ sơ đồ tuyên ngôn độc lập đoạn 1

Sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập phần 2

Ở phần này sẽ chỉ rõ giá trị cơ sở thực tiễn đi vạch trần những tội ác mà thực dân Pháp gieo rắc cho đất nước ta trong suốt 80 năm qua.

Cùng với đó là sự khẳng định và chứng minh Việt Minh và nhân dân Việt Nam đã đấu tranh bền bỉ giành chính quyền cho đất nước. Giúp đất nước thoát khỏi ách nô lệ, độc lập, tự do.

Sơ đồ tư duy bài tuyên ngôn độc lập phần 2

Hy vọng với chia sẻ về sơ đồ tư duy tuyên ngôn độc lập lớp 12 ở trên sẽ giúp học sinh có thể dễ dàng nắm bắt kiến thức cần thiết cho mình để vận dụng vào quá trình học tập. Nếu có thắc mắc liên hệ ngay Clevai Math để được tư vấn nhanh chóng nhé.